Dittrichia graveolens

Dittrichia graveolens_stinkwort_flower and fruit_JM DiTomaso
  • Common name(s): stinkwort; stinkweed; Khaki weed;
  • Synonym(s): Inula graveolens, Erigeron graveolens, Cupularia graveolens
  • All names: Dittrichia graveolens, Inula graveolens, Erigeron graveolens, Cupularia graveolens, stinkwort, stinkweed, Khaki weed