Dipogon lignosus

Dipogon lignosus_Unknown Wikimedia
  • Common name(s): Cape sweet pea, okie bean
  • Synonym(s):
  • All names: