Isatis tinctoria

Isatis tinctoria_Dyers woad_JM DiTomaso
  • Common name(s): dyer's woad
  • Synonym(s):
  • All names: Isatis tinctoria, dyer's woad