Cortaderia selloana

Cortaderia selloana Pampasgrass
  • Common name(s): pampasgrass; white pampasgrass
  • Synonym(s):
  • All names: Cortaderia selloana, pampasgrass, white pampasgrass